tammikuuta 12, 2021

Google garage | Esittele ideoitasi tarinankerronnan ja graafisen suunnitteluin keinoin

Ideointi ajatuskartalla

Ajatuskartta on täkevä työkalu ideointiin ja yhteyksien havainnollistamiseen. Ajatus kartan avulla voit miettiä ennestään tuttuja ja uusia asioita. Prosessi ei ole monimutkainen, mutta sillä voit saada esiin uusia näkökulmia. Kartan luomisprosessi saattaa olla sotkuinen, mutta se ei tee ajatuskartastasi huonoa.

Kirjoita ajatuskartan keskelle pääaihe ja ala vetää keskeltä viivoja joihin kirjoitat erilaisia näkökulmia.

Kokemusten välittäminen storyboardilla 

Storyboard on hyvä tapa kehittää ideoita ja kuvata kokemuksia visuaalisesti. Storyboardiakin voi kuitenkin käyttää monilla eritavoilla, kuten muitakin työkaluja. Se voi olla yksi ruutu yhdessä tilanteessa, jolloin koko viesti välittyy yhdessä kuvassa. Voit myös käyttää monia ruutuja ja kuvata monia vaiheita. Toinen tapa käyttää storyboardia on miettiä missä olet vaikka vuoden päästä? Miltä tilanne näyttää? Piirrä se ja anna sille myös otsikko.

Kun kehität ideoitasi visuaaliseti niin kirjaa myös työvaiheita ylös, jotta sinun on helpompi palata projektiin. Stroryboardeja käytetään usein suunnittelun alkuvaiheessa, mutta niihin kannattaa myös palata myöhemmissäkin vaiheissa.

Muaansatempaavan esityksen luominen 

Tarina on hyvä apuväline esityksen esittämisessä ja sillä voit luoda yhteyden yleisöön. Tarina sisällöstä samaistuttavaa ja tunteisiin vetoavaa. Siksi on virhe kertoa tarina kronologisessa järjestyksessä. Diaesityksen luominenkin saataa olla hauska tapa valmistautua esitykseen, jos tykkäät tehdä visuaalisesti ja hahmotat paremmi visuaalisesti.

Pidä yleisö mielessä, kun työstät esitystä. Voit esittää portfoliotasi työhaastatteluasi tai puhua konfferensissa tai muussa tapahtumassa. Yleisö ei halua kuitenkaan kuulla aiheestasi loputtomiin, joten aiheen rajaaminen ja ytimekkyys ovat tärkeitä huomioida. Innosta yleisöä. 

Kuvien huolellinen valitseminen

Aivot omaksuvat visuaalisen sisällön paremmin kuin sanat. Siksi kuvat ovat myös tärkeä osa esitystä. "näytä, älä kerro". Sinun kannattaa valita kuvia jotka ovat selkeitä ja niissä on mahdollisimman paljon tietoa. Kuvien lisäksi voit lisätä pienen tekstin, mutta älä kirjoita pitkää kappaletta. Kuvakirjastoista löytyy paljon kuvia mikäli sinulle ei itselläsi ole esitykseesi sopivaa kuvaa, mutta muista käyttäjänoikeudet.