lokakuuta 30, 2020

Ruokala asiakastyö

 Salon seudun koulutuskuntayhtymä, eli tutummin Salon seudun ammattiopiston ruokala oli yksi kevään 2020 graafisentyön asiakkaistamme. Saimme asiakkaan opettajien kautta, sillä koko luokka toteutti saman asiakas työn. Ruokala toimii kahdessa eri toimipisteessä, joissa kummassakin käy päivän aikana satoja opiskelijoita.


Tehtävänanto

Tehtävänantoma meille annettiin tehtäväksi suunnitella, jotain graafista materiaalia ruokalaan, joka parantaisi ruokalan ulkoasua. Tehtävän anto oli aika laaja, mutta aihe toiveina heillä oli ruokailu, ilmasto ja ruokasuositukset. Meidän tiimimme aiheeksi valikoitui ilmastoteon ruokalassa.


Suunnittelu

Aloitimme suunnittelun tekemällä Pinteret-taulun ja etsimällä erilaisia vaihtoehtoja millainen työstä voisi tulla. Päädyimme lopulta pöytästandiin, sillä monet tekivät julisteita, joten halusimme hieman poiketa joukosta, sekä pidimme standin ulkoasusta.
Teimme esimerkki standin A3 paperista ja leikkasimme sitä niin, että siitä tuli meidän mielestämme sopivan kokoinen. Lopullinen koko oli 420mm x 230mm, sekä lisäimme 3mm bleedit jokaiseen sivuun ja jätimme arkin vasempaan reunaan 12mm suikaleen taittoa ja liimausta varten.
Ensimmäinen suunnitelma oli, että jokainen tiimin jäsen tekee yhden standin sivun, jotta yhdessä standissa olisi kolmesta eri aiheesta tietoa.

Tekemämme ensimmäinen versio standista eri värivaihtoehdoilla.
Ensimmäinen tekemänne versio standista.

Saimme ennen asiakkaalle näyttämistä kuitenkin palautetta, että standi on liian tylsä ja tekstiä on liikaa. Pääsyimme lopulta siihen lopputulokseen, että kaikki tiimin jäsenet kekevät oman standin, mutta halusimme, että ne kuitenkin kuuluvat samaan sarjaan joten käytimme niissä samoja värejä ja fontteja.

Valmiista standista kuva illustratorissa.
Uusi tekemäni valmis standi.

lokakuuta 26, 2020

Maalailua

 Tänään maalasimme luokkaamme uuteen uskoon uusissa ryhmissä. Minun ryhmääni valikoitui Vilma ja Roope ja me maalasimme takahuoneen. Parasta tässä päivässä oli hienot haalarit ja hyvä seura. Haalarista huolimatta silti onnistuin sotkemaan itseni maaliin😂.


lokakuuta 24, 2020

Valma

Minun piti tehdä graafisen näyttö 5.10 - 23.10, mutta olin melkein koko ensimmäisen viikon kipeänä, joten päädyttiin ratkaisuun että teen näytön myöhemmin. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään muuta tehtävää, joten sovittiin, että minä teen näytöstä yhden osan, mutta sitä ei arvioida, joten se olisi vain harjoitus. Osa näytöstä, jonka tein oli suunnitella valmalle seinä juliste.

Mikä on valma?

Valma eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on Salon seudun ammattiopistossa oleva ala, jolla tutustutaan eri aloihin ja ammatteihin koulutuskokeilujen ja työlelämään tutustumisen kautta.

Tehtävänanto

Tehtävänä oli tehdä vanhasta seinäjulisteesta uusi versio. Julisteessa pitäisi olla valitut 30 ammatin valintaan liittyvää kysymystä. Muuten meille annettiin aika vapaat kädet.
Tässä valmiista työstä sininen versio.

Tässä valmiista työstä keltainen versio.

lokakuuta 23, 2020

Raportti Illustratorilla

 Raportissa toistetaan samaa kuviokertaa niin, että kuvio jatkuu loputtomiin. Raporttia käytetään esimerkiksi tapeteissa ja kankaissa.

lokakuuta 19, 2020

Planssin teko

 


Värimääritykset

Väri - CMYK - RGP - # (oleellisimmista väreistä)


Fonttimääritykset

ABCDE...ÄÖ
abcde...äö
1234567890
!?#€%&()

Graafinen suunnittelu näyttö

 Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen

 1. Neuvotella asiakkaan kansaa
 2. Suunnitella
 3. Valmistaa ja luovuttaa


Näytön eteneminen


1. Asiakashankinta

 • Valmistele yhteyden ottoa/ hanki asiakas.
 • Neuvottelu - Mitä on sovittu? - Toimeksianto
 • Kartoita odotukset ja tarpeet.
 • Sovi asiakkaan kanssa deadlinet.
 • Tee oma aikataulu - jaa työtehtävät osiin.


2. Suunnittelu

 • Hanki monipuolisesti tietoa: kilpailijat, fontit, värit, taitto, materiaalit, koot...
 • Tee johtopäätökset tiedon hankinnassa.
 • Analysoi pinterest taulusi.
 • Tarjouksen pyytäminen/ tekeminen.
 • Tee käsintehtyjä luonnoksia ja vaihtoehtoisia ideoita/luonnoksia.
 • Vertaile ja analysoi.
 • Havainnekuvat - MOCK UP


3. Valmistaminen (Illustrator)

 • Suunnittele seillaista mitä varmasti osaat toteuttaa.


4. Viimeistely

 • Tee työstä blogipostaus ja planssi.


5. Työnluovutus

 • Tiedostonoptimointi
 • Tiny Ping - pienentää tiedostot sähköisessäympäristössä.
 • We transter - lähettää suuret tiedostot.

lokakuuta 10, 2020

Bar Pena asiakastyö

Bar Pena oli viimeinen kolmesta syksyn 2020 graafisentyön asiakkasitamme. Bar Pena on Salon keskustassa sijaitseva baari, jonka alakerrasta löytyy myös disco. Käy katsomassa Bar Penan omat nettisivut.

Miten saimme Bar Penan asiakkaaksemme?

Yksi ryhmäläisistämme tunsi Bar Penan omistajan ja sitä kautta sainne heidät asiakkaaksi.

Tehtävänanto

Bar Pena antoi meille tehtäväksi tehdä heille useampi facebook mainos. Ainoa vaatimus oli, että se olisi ajaton, jotta se kävisi vielä vuodenkin päästä. Sovimme, että mainokset ovat valmiina 2.10, mutta saimme ne valmiiksi jo 29.09.2020.

Suunnittelu

Aloitimme suunnittelun pinterest-taulun luomsella ja aloimme etsimään taustatietoa Bar Penasta ja tämän asiakaskuntaa. Kohderyhmän määrittämisessä käytimme opettajamme meille neuvomaa kikkaa eli teimme kuvitteellisia henkilöitä Bar Penan asiakkaiksi ja mietimme mitä he odottaisivat Bar Penalta ja sen mainoksilta.


Tiimissämme oli siis kolme ihmistä ja kaikilla oli hieman erilainen näkemys, että millainen Bar Penan mainos pitäisi olla. Todennäköisesti tämä eroavaisuus johtui siitä, että Bar Penassa on baari sekä disco eikä tarkkaa teemaa oltu annettu.

Itse lähdin ajattelemaan hieman modernimmasta näkökulmasta. Valitsin aluksi väriksenin lilan, mutta tein myös hieman klassisempia luonnoksia(oranssit).

Tein samasta iconista useita versioita.

Tein kahden teeman mukaisia luonnoksia.
 
Lähetimme asiakkaalle jokaiselta kaksi luonnosta, joista asiakas saisi päättää suosikkinsa.

Viimeistely

Asiakas valitsi lopulta suosikkinsa ja ilmoitti kolme suosikkiaan, joihin ei tarvinnut muuttaa muuta kuin sisäänpääsymaksun hinta. Yksi hänen valitsemistaan Facebook-mainoksista oli minun tekemäni. Ennen viimeisen version lähettämistä asiakkaalle tarkistin vielä oikoluvun, korjasin sisäänpääsymaksun hinnan ja tarkistin lijaukset.

Tässä asiakkaan valitsema minun tekemäni mainos.

lokakuuta 02, 2020

Bulleriina asiakastyö

Bulleriina oli ensimmäinen kolmesta syksyn 2020 graafisentyön. Bulleriina on Turun alueella toimiva lounas-kahvilaketju. Bulleriina valmistaa myös konditoria- ja leipomotuotteita. Käy katsomassa Bulleriinan omat kotisivut.

Miten saimme Bulleriinan asiakaaksemme?

Bulleriinan omistaja on minun tuttuni, joten sitä kautta saimme heidät asiakkaaksemme.

Tehtävänanto

Bulleriinalle saimme tehtäväksi tehdä kadunvarsikyltti Telekadun yksikköön. Aloimme suunnittelemaan tienvarsikylttiä ja halusimme varmistaa sen koon. Asiakkaan kanssa oltimme miettineet että kyltin koko olisi 1200mm x 800mm, mutta kun testasimme tiimin kanssa kyltinnäkyvyyttä saman kokoisella paperilla niin totesimme, että kyltistä tulisi liian pieni. Ehdotimme asiakkaalle kyltin kooksi 2000mm x 1200mm ja se sopi hänelle, joten vaihdoimme kyltin kokoa. Huomasimme myös, että tekstin pitää olla tarpeeksi suurta, jotta se näkyy. Pidimme 20cm kokoista tekstoäkin hieman pienenä.

Suunnittelu

Aloitimme tienvarsikyltin suunnittelun tiedonhaulla. Tutkimme Bulleriinan omaa tyyliä ja haimme tienvarsikylttiin ideoita pinterestistä ja teimme tiimille oman pinterest taulun.

Teimme myös ajatuskartan tienvarsikylttiin mahdollisesti tulevista asioista ja tiedoista. Kun olimme aloittamassa luonnosten tekoa tietokoneella huomasimme, että meille Bulleriinan antama logo oli huono laatuinen. Saimme Bulleriinalta uuden vektoroidun logon.

Kävimme myös ajelemassa Meriniityn teollisuusalueella, jotta voisimme arvioida minkä kokoinen fontin pitäisi olla. Pysähtelimme sekä näkyen, että hunommin näkyvien kylttien kohdalle ja tutkimme miksi ne näkyvät huonosti/hyvin. Kylttejä tutkiessamme huomasimme, että jos tekstin haluaa näkyvän hyvin niin fontin pitää olla selkeä, tarpeeksi iso ja testin ympärillä pitää olla tarpeeksi tyhjää tilaa.

Asiakas halusi kyltin olevan mahdollisimman selkeä ja ajaton. Päädyimme lopulta ratkaisuun, että tienvarsikylttiin ei laiteta muun muassa aukioloaikoja mikäli ne muuttuisivat, joten kylttiä voi käyttää siitä huolimatta.

Teimme luonnoksia kyltistä ja lähetimme ne asiakkaalle ja hän valitsi oman suosikkinsa. Samassa asiakas ilmoitti, että haluaa samaan sarjaan kuuluvan standi opasteen.

Tässä on asiakkaan valitsema versio ensimmäisistä luonnoksista.

Jatkojalostus ja viimeistely

Kun asiakas oli valinnut suosikkinsa lähdimme jatkojalostamaan tienvarsikylttiä ja aloitimme standi kyltin opasteen suunnittelun. Teimme kylteistä myös peilikuvat, sillä kylttien tarkasta sijainnista ei ole tietoa ja koska tienvarsikyltistä tulee kaksipuolennen, jotta se näkyy molempiin suuntiin. Teimme tienvarsikyltistä sekä standista kolme versiota, joista asiakas valitsi seuraaavat.

Tässä viimeistelty standi opaste.

Standi opasteen peilikuva.

Tässä viimeistelty tienvarsikyltti.

Tienvarsikyltti peilikuvana.

Havainnekuvat eli mock up