marraskuuta 14, 2020

Myymälä layout ja asiakaskierto

Asiakaskierto

 • Asiakas tunnistaa pää- ja sivukäytävät
 • Reitti, jota asiakkaat pääsääntöisesti kulkevat
 • Asiakkaan käyttäytyminen myymälässä
 • Looginen eteneminen - Selkeys!!!
 • Myymälä layout
 • Asiakkaalle miellyttävä, selkeä ja helppokulkuinen - löytää vaivattomasti etsimänsä tuotteen - myötä- vai vastapäivään, oikoreitit
 • Tavoitellaan tehoa myyntiin joka neliölle - kylmät ja kuumat alueet
 • Voidaan vaikuttaa kalusteilla, opasteilla ja myyntiesitteillä


Päivittäistavarat

Ruoat, wc paperit....

Käyttötavarat

Astiat, vaatteet...

Myymälä layout - pohjapiirros


Käytävien leveydet

 • Pääkäytävä 180-250cm
 • Palvelupisteiden ja kassojen ympärillä 200-300cm
 • Shoppien ja hyllyjen välissä 100-150cm
 • Hätäpoistumistie 120cm

 • Hyllyjen suorat linjat auttavat asiakasta itsenäisessä ostamisessa - työntekijät ehtivät tehdä muuta.


Tyypillisimmät layoutmallit:


Grid

 • Myymälä kalusteet ovat saman suuntaisia - "verkko"


Loop (racetrack)

 • Pakotettu tietty reitti esim. tiger
 • Looppiin vaikea tehdä muutoksia


Free flow

 • Vapaata oleskelua


Forced-path

 • Ohjattu reitti - oikoreitit mahdollisia


Spine

 • Läpikulku - lentokenttien kaupat


Lisämyynti

 • Käyttöuhteystuotteita vierekkäin
 • Ehdota käyttöyhteystuotteita
 • Paketoi kokonaisuuksia
 • Tarjoa palvelu


Kalusteet

 • Mieti millainen fiilis myymälästä jää jos sieltä riisutaan kaikki myytävät tuotteet pois?
 • Luodaan yrityskuvaa, säilytetään tuotteet myyntikuntoisina
 • Valitaan vaikuttavat: toimiala, liikeidea, liiketyyppi, tuotevalikoima, mielikuvatavoiteet
 • Raskas varastomainen hyllykalusto vs. hienot puutasot ja somisteet
 • Selkeitä, johdonmukaisia, puhdistettavia, halppoja täyttää


Opasteet

 • Luovat yleisilmettä
 • Auttaa löytämään oikeat tuotteet


Mitä laitetaan parhaalle paikalle? Mikä on paras paikka?

 • Hyllynpäädyt
 • Kassojen läheisyys
 • Katseen vangitsijat
 • Sisäänkäynnin alussa